• IMINT Årsstämma 2018

    • 16 April 2018
    • News
  • video enhancement software
  • Aktieägarna i IMINT Image Intelligence AB (publ), org. nr 556730–9751 (“Bolaget”), kallas härmed till årsstämma måndagen den 8 maj 2017, klockan 10.00 i sal C, i Uppsala Konsert och Kongress lokaler på Vaksala torg 1, Uppsala.

    Kallelse till årsstämma 2018

    Fullmakt