Kompletterande information gällande riktad emission

  • News

Uppsala, Sverige

Till pressmeddelandet den 31 oktober 2016, ”Imint genomför en riktad nyemission om 48,8 mkr”, tilläggs härmed kostnaderna för emissionen som nu är fastställda. Den totala emissionskostnaden uppgår till 4,2 MSEK, vilket innebär att Bolaget tillförs 44,6 MSEK efter avdrag för transaktionskostnader.

Book a Demo