Pressmeddelande om nyemission

Teckningstid inleds i Imints emission inför planerad notering på AktieTorget

Book a Demo